sstdClass Object ( [uid] => 0 [hostname] => 2a02:ab04:2fbd:da00:f193:a5fe:36a:e429 [roles] => Array ( [1] => anonymous user ) [cache] => 0 )
žena scrolluje na mobile

Vy sa pýtate my odpovedáme: Otázky o ochorení VPDM (2. časť)

Autor: 
MUDr. Oliver Mišík
Odborný garant: 

Po uverejnení prvých článkov na tému vekom podmienená degenerácia makuly na našom Facebooku sme dostali množstvo komentárov a otázok. Rozhodli sme sa preto na niektoré z nich odpovedať – konkrétne sme o odpoveď poprosili špecialistu, MUDr. Olivera Mišíka z oftalmologického oddelenia Nemocnice Poprad.

„Suchá forma sa nedá liečiť. Môžete si akurát tak kupovať výživové doplnky luteín + zeaxantín. Na jednom oku mám suchú formu a na druhom mokrú s hraničnými hodnotami, takže na injekcie ešte nemám nárok.“

Na suchú formu zatiaľ účinná liečba neexistuje. Ako prevencia a liečba sa odporúča vyvarovať sa modifikovateľným rizikovým faktorom – fajčenie, obezita, vysoký cholesterol, vysoký krvný tlak. Okrem toho je pri suchej forme vhodné užívať výživové doplnky s obsahom luteínu, zeaxantínu, minerálov a vitamínov. 

Pri vlhkej forme ochorenia existuje účinná liečba vo forme intravitreálnych injekcií obsahujúcich anti-VEGF liečivá (medzi pacientmi známe ako „injekcie do oka“). Vhodnosť tejto liečby je prísne individualizovaná, závisí od klinického nálezu a na Slovensku musí spĺňať úzke indikačné kritéria zdravotných poisťovní. 

O liečbe rozhoduje špecialista oftalmológ, ktorý musí vykonať sériu vyšetrení, na základe ktorých sa môže rozhodnúť pacienta liečiť (za účelom liečby musí žiadať poisťovňu o úhradu tejto finančne nákladnej liečby). Ani anti-VEGF liečba však nie je vhodná vždy a pre všetkých pacientov s vlhkou formou VPDM.

„Už niekoľko rokov chodím na injekcie do postihnutého oka (cca 10-krát do roka). Liečba pomôže, ale nevylieči úplne...“

Zlatým štandardom liečby vlhkej formy VPDM je vnútroočná aplikácia anti-VEGF preparátov. Podľa množstva vedeckých prác ide momentálne o najefektívnejšiu formu liečby vlhkej formy VPDM. „Injekcie do oka“, ako sa medzi pacientmi táto liečba často nazýva, je cielená hlavne na stabilizáciu ochorenia a prevenciu ďalšej straty zraku

V určitom percente pacientov dochádza dokonca aj k zlepšeniu zrakovej ostrosti. Tak ako žiadna iná, ani táto liečba neúčinkuje na 100 % a nie u každého pacienta sa dostaví očakávaný a chcený výsledok.

Pri prvotnej diagnóze vlhkej formy VPDM je liečba zväčša aplikovaná v mesačných intervaloch, následne sa predlžuje a upravuje podľa individuálneho nálezu. Liečba trvá rôzne dlho (môže ísť o mesiace aj roky) a neraz sa stáva, že sa po stabilizácii ochorenia a prerušení liečby pri kontrole zistí reaktivácia ochorenia a s liečbou je nutné začať opätovne. 

Tak ako pri iných liekoch, aj tu prebieha intenzívny výskum a v budúcnosti sa snáď dočkáme liečiv, ktoré nebudú potrebovať také časté aplikácie ako v súčasnosti.

Mimoriadne dôležitá je včasná diagnostika a následne aj čím skorší začiatok intenzívnej liečby vhodným anti-VEGF preparátom. Ak sa liečba začne včas, šanca na úspech je najväčšia.

„Neliečiteľná diagnóza a výživové doplnky sú dobré len pre biznis, nie pre pacienta. Náhrada za doplnky je v pestrej strave.“

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je veľmi častou diagnózou. V rozvinutých krajinách, vrátane Slovenskej republiky, ide o jednu z najčastejších príčin praktickej slepoty u obyvateľov starších ako 65 rokov

Jej suchá forma, tak ako uvádzate, je zatiaľ neliečiteľná. Lekári sa jej snažia predchádzať a pri jej vzniku ju stabilizovať, aby predišli progresii do vlhkej formy, ktorá napriek tomu, že je liečiteľná, môže rýchlo progredovať a mať závažné následky na zrak pacienta. 

Z najnovších poznatkov a štúdií vyplýva, že antioxidantny, minerály, luteín, zeaxantín a ďalšie zložky potravy majú ochranný vplyv pri suchej forme VPDM – znižujú riziko prechodu do vlhkej formy, ako aj riziko straty centrálneho videnia. 

Pestrá strava obsahuje množstvo z vyššie uvedených živín, avšak v bežne konzumovanej potrave je veľmi ťažké dosiahnuť také vysoké koncentrácie živín, aké boli použité vo vedeckých štúdiách, ktoré preukázali ich vplyv na stabilizáciu ochorenia. 

Pestrá a zdravá strava sa odporúča vo všeobecnosti, no pri suchej forme VPDM je vhodné ju obohatiť aj o výživové doplnky.

„Konzumujem balance olej od Zinzino a molekulárny vodík. Kto nepozná, o veľa prichádza.“

BalanceOil od Zinzion obsahuje okrem iného vysoké hladiny omega-3 mastných kyselín – EPA (kyselina ekoisapentaénová), DHA (kyselina dokosahexaénová). O týchto sa predpokladá, že by mohli – podobne ako napríklad luteín alebo zeaxantín – spomaľovať progresiu VPDM.

Súčasné vedecké poznatky o ich účinnosti však nie sú jednoznačné, sú potrebné ďalšie vedecké dáta na potvrdenie či vyvrátenie ich účinnosti. 

Molekulárny vodík by mal fungovať ako antioxidant, jeho účinnosť pri VPDM však taktiež zatiaľ potvrdená nebola. Pri suchej forme VPDM sa preto zatiaľ odporúča konzumácia pestrej stravy s vysokým obsahom zeleniny a ovocia a výživové doplnky, ktoré obsahujú živiny, ktorých účinnosť bola potvrdená vo vedeckých štúdiách.

„Mám VPDM a zhoršuje sa mi zrak aj napriek užívaniu drahých preparátov. Budúci mesiac idem na kontrolu.“

Vekom podmienená degenerácia makuly je vo vyspelých krajinách jednou z najčastejších príčin nezvratnej straty zraku. Pri jej suchej forme zatiaľ nepoznáme efektívnu liečbu, v rámci liečby a prevencie sú zatiaľ na základe vedeckých štúdií doporučené výživové doplnky, o ktorých sme už písali vyššie.

Tieto môžu podľa štúdií znížiť riziko prechodu stredne závažnej formy do závažnej pokročilej formy asi o štvrtinu. Ide teda skôr o snahu zastabilizovať ochorenie a predchádzať jeho ďalšej progresii a z nej plynúcich komplikácií. 

Pravidelné kontroly sú z oftalmologického hľadiska nutné, za účelom skorého záchytu prechodu suchej formy ochorenia do vlhkej a jej následnej liečby, prípadne za účelom predchádzania ďalším komplikáciám.

„Ja sa na to liečim 10 rokov. Teraz sa mi k tomu pridal sivý zákal a navrhujú mi operáciu. Bojím sa oslepnutia.“

Sivý zákal (senilná katarakta) je jedno z najčastejších očných ochorení vôbec. Jeho incidencia sa zvyšuje so zvyšujúcim sa vekom. V prípade vekom podmienenej degenerácie makuly a sivého zákalu ide o dve súčasne sa vyskytujúce ochorenia, ktoré spolu príčinne nesúvisia. 

Je však potrebné dodať, že pri aktívnom ochorení – vlhkej forme VPDM je vhodné s operáciou sivého zákalu počkať aspoň do fázy stabilizácie ochorenia (tú dosiahneme aplikáciou intravitreálnych anti-VEGF liečiv). 

Samotná operácia senilnej katarakty môže taktiež pooperačne spôsobiť zmeny na sietnici (cystoidný makulárny edém), ktoré sú však zväčša reverzibilného charakteru. 

Operácia sivého zákalu pri súčasnom ochorení VPDM, najmä suchej formy, je úplne bežným stavom v oftalmológii, keďže ide o jedny z najčastejších očných ochorení, najmä v staršej populácii v rozvinutých krajinách sveta.
 

Modrý banner? 
Nie

Máte príznaky tohto ochorenia?

Nečakajte a vyhľadajte odborníka vo vašej blízkosti.

zoznam odborníkov

Nie