Lekárka drží pacienta za rameno

Život s ochorením koronárnych artérií (koronárna choroba srdca)

Odborný garant 
MUDr. Peter Olexa, PhD.

Ak sa liečite na ochorenie koronárnych artérií (koronárnu chorobu srdca), potom iste viete, že táto liečba je dlhodobá a zvyčajne doživotná. Pravidelné užívanie väčšieho množstva liekov a dodržiavanie odporúčaní lekára môže byť síce na príťaž, no je to jediná cesta, ako predchádzať neželaným komplikáciám. Na čo konkrétne by ste nemali zabúdať?

1. Všímajte si výskyt typických príznakov

Ochorenie koronárnych artérií (čiže srdcových tepien) radíme k ochoreniam srdcovo-cievnej sústavy. Keďže tá tvorí celé naše telo (zabezpečuje transport telesných tekutín medzi orgánmi), často sa stáva, že k ochoreniu sa pridruží aj iné. Môže ísť o ochorenie periférnych artérií, najčastejšie nôh, obličkové ochorenie či cukrovku 2. typu. Samotné ochorenie koronárnych artérií sa navyše môže pri súčasnom výskyte viacerých rizikových faktorov rýchlo rozvinúť do akútneho infarktu myokardu (srdca).

Z riadkov vyššie je zrejmé, že akékoľvek ochorenie ciev nepredstavuje len jednu diagnózu, ale veľmi často niekoľko súčasne. Nad tým všetkým navyše stojí infarkt myokardu, ktorý je najzávažnejšou komplikáciou koronárnej choroby srdca

V maximálnom úsilí každého lekára je predchádzať tomuto akútnemu stavu v podobe infarktu mykardu. Aby vám však lekár vedel pomôcť, je nevyhnutné všímať si na sebe všetky nezvyčajné príznaky a v prípade ťažkostí ho včas kontaktovať. Pri kardiovaskulárnych problémoch platí, že radšej byť dvakrát obozretný ako vyčkávať. 

TIP: Pre lepší prehľad nad svojím zdravím si doma pravidelne sledujte krvný tlak a hodnoty si zapisujte. 

2. Navštevujte lekára a užívajte lieky

Na bod číslo jeden nadväzuje pravidelná návšteva lekára a dodržiavanie liečby. To by malo platiť aj počas „lepších“ bezpríznakových období, pretože práve tento čas treba vnímať ako priestor na prevenciu pred vznikom ďalších ochorení či samotného infarktu mykardu.

Liečba je síce u každého pacienta individuálna, no veľmi často zahŕňa užívanie väčšieho množstva liekov. Všetky z nich plnia istý účel a lekár vie najlepšie, aké konkrétne lieky a v akom dávkovaní potrebujete, aby bolo vaše ochorenie pod kontrolou. Neupravujte si preto sami liečbu ani nevynechávajte tabletky len preto, že sa momentálne cítite lepšie, môžete si uškodiť a privodiť ďalšiu nežiaducu kardiovaskulárnu alebo končatinovú príhodu.

Ak máte otázky, vždy ich vopred konzultuje s lekárom počas návštevy. Iste vám rád a ochotne vysvetlí, aký účel majú dané lieky a prečo sú pre vás nevyhnutné. Základom je komunikácia a dôvera. 

Navyše vďaka pokroku v medicíne sa môžu raz za čas objaviť nové spôsoby liečby (napríklad kombinácia antiagregačnej a antikoagulačnej liečby), ktoré budú pre vás ešte vhodnejšie. Práve preto treba byť vždy aktívny, dodržiavať pravidelné návštevy lekára a komunikovať s ním.

 

„Užívať všetky predpísané lieky je nevyhnutné aj počas lepších dní. Práve vďaka nim sa cítite dobre a pomáha vám to predchádzať neželaným kardiovaskulárnym alebo končatinovým príhodám.“ 
 

3. Dbajte na zdravý životný štýl

Zdravý životný štýl (vhodná strava + pohyb) nie je žiadne klišé, ale má priamy vplyv na zdravie vášho kardiovaskulárneho systému. Fajčenie, nadmerné užívanie alkoholu, nezdravá, mastná a nevyvážená strava vedia v spojení so stresom urýchliť proces aterosklerózy, čiže kôrnatenia tepien. Spôsob života je preto oblasť, v ktorej viete aktívne zasiahnuť a vykonať určité zmeny

V prvom rade je vždy nutné vzdať sa fajčenia cigariet, pretože to zvyšuje hladinu „zlého“ LDL cholesterolu v krvi. Štatistiky dokonca hovoria, že riziko uzáveru cievy je u fajčiarov až trikrát vyššie než u nefajčiarov.

Ďalej treba dbať na pravidelný a primeraný pohyb. Pri koronárnej chorobe srdca však netreba riskovať zaťaženie srdca nadmernou aktivitou, preto sú vhodnejšie prechádzky, rýchla chôdza, plávanie, poprípade sa opýtajte priamo lekára na šport, ktorý máte radi a na rozsah, aký vám odporúča. Pohyb je skvelou psychohygienou a pomáha vám udržiavať optimálnu váhu (nadváha a obezita patria k rizikovým faktorom všetkých kardiovaskulárnych ochorení). 

Tretím nevyhnutným bodom je vhodná strava, ktorá vám taktiež pomôže udržať váhu na želanom čísle. Veľký pozor by ste si mali dať na mastné, vyprážané, ťažké či presolené jedlá a taktiež aj na nadmerný príjem pridaného cukru. Veľmi pomáha, ak sa do tejto zmeny zapoja aj najbližší.

Téme zmene životného štýlu pri ochorení artérií sme sa bližšie venovali v tomto článku.

4. Zaujímajte sa aj o svoje duševné zdravie

Stres hrá veľmi dôležitú rolu, pretože ak je náhly a intenzívny, dokáže zvýšiť riziko vzniku infarktu mykoardu. Dlhodobý chronický stres zas mohol byť jednou z príčin, prečo sa u vás rozvinulo ochorenie koronárnych artérií.

Stres sa dá odstrániť dvoma spôsobmi. V prvom rade je nutné identifikovať si spúšťače, ktoré vo vás tieto emócie vyvolávajú. Môžu to byť konkrétne situácie, ale napríklad aj samotná práca. Ak je to možné, pokúste sa tieto spúšťače eliminovať (ak si to zdravie vyžaduje, je naozaj vhodné uvažovať nad zmenou práce). Samozrejme, nie vždy je to možné, a preto je druhým spôsobom manažment stresu, čiže vedomá zmena vašich reakcií.

Spolu so stresom však môžete zažívať aj množstvo iných emócií, ktoré vyplývajú z vašej choroby. Strach, neistota, smútok, hnev, zúfalstvo – to všetko sú oprávnené emócie, no treba si dať pozor na to, aby neprerástli do depresívnych stavov. Depresia má priamy negatívny vplyv na vaše fyzické zdravie a často vedie k neochote dodržiavať samotnú liečbu. 

Hovorte preto o svojich pocitoch s blízkymi, obvodným lekárom, poprípade ho požiadajte o odporúčanie na odborníka, ktorý vám dokáže pomôcť ešte lepšie. Dbať treba aj na dostatok spánku ale aj aktivity, ktoré vám robia radosť, ako napríklad čas s rodinou, práce v záhradke, ručné práce či ľahšia fyzická aktivita.

Zhrnutie

Diagnóza ochorenia ciev  je síce na celý život, no netreba sa vzdávať. Vďaka aktívnemu prístupu k svojmu zdraviu a liečbe dokážete udržať ochorenie pod kontrolou a užívať si čo najviac spokojných dní. Aktívny prístup zahŕňa:

  • všímanie si typických príznakov – tupá bolesť na hrudi pri námahe,
  • pravidelné návštevy lekára,
  • užívanie predpísaných liekov, 
  • dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu,
  • redukciu príčin stresu.

Máte ochorenie ciev?

Zistite, či vám hrozí ďalšia kardiovaskulárna alebo končatinová príhoda.

Otestujte sa

Nie